Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální pozice a role

Postavení jedince ve společnosti

Sociální role určitý způsob chování od nás očekáván

Dítě,kamarád

Tři základní přístupy k rolím

Identifikace ztotožnění s rolí

Distanc odstup neztotožnění s rolí

Odmítání role

 

Rola připsaná - role v rodině

Role získaná

Vnucené role – vězen

Konflikt rolí

Sociální skupiny

Společenství dvou a více lidí

Vzájemné vztahy společný cíl povědomí určitá míra organizace

 

Rozdělení skupin

  1. Malé sociální skupiny – dobrá komunikace, (rodina,pracovní skupina,děti na pískovišti)
  2. Velké sociální skupiny – vytváření podskupin,etnické menšiny

 

Podle organizace

Formální- stanovené pravidla, zásady

Neformální – pravidla nepsaná ale dodržovaná

 

Jednotlivec

Dodržuje pravidla skupiny

Učí se a je učen

Spolupráce

Soutěživost

Koakce ?

Rivalita

Komunikace

Nekritické přijímání názorů skupiny

Tlak a ovlivňování jednotlivce

Predelikvence – pohyb na hraně zákona

 

Komunikace

Stanovení cílů

Proces při kterém dochází k předávání informací mezi členy sociální skupiny

Druhy komunikace

Verbální

Neverbální

 

Monolog

Dialog

 

Metakomunikační faktory

Doprovázejí informace

Kontext

Situace za které komunikace probíhá